Door zich in te schrijven, verklaart de deelnemer zich akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

1. De deelname is pas geldig na betaling van het inschrijvingsgeld.

2. In geval van niet-deelname, ongeacht om welke reden, kan de deelnemer geen aanspraak maken op de terugbetaling van het inschrijvingsgeld.

3. Eenmaal er voor een afstand gekozen is, kan deze niet meer omgezet worden naar een andere afstand.

4. Indien het evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet kan doorgaan, kan de deelnemer zich gratis laten inschrijven voor de volgende editie van hetzelfde evenement. De organisator kan niet verplicht worden tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld.

5. Deelnemen vereist een goede gezondheid. De deelnemer verklaart te voldoen aan deze voorwaarde.

6. Het borstnummer moet tijdens de volledige wedstrijd gedragen worden.

7. De organisatie is niet verantwoordelijk voor verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer.

8. Alle informatie van de deelnemers is bestemd voor Kleipikkerstrail. De wet van 8 december 1992 i.v.m. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. gegevensverwerking, voorziet het toegangsrecht tot de gegevens en het verbeteren ervan. Door uw deelname aan het evenement verklaart u zich akkoord met een eventueel gebruik van uw foto in druk, film, video e.a. voor promotionele doeleinden van Kleipikkerstrail, zonder hiervoor een vergoeding te claimen.

Scroll naar boven